Adi's Blog

Cel mai genial blog

Noi suntem conditionati pentru ca suntem parte, Dumnezeu nu este conditionat, pt ca este Intregul

Posted by Adi pe Decembrie 11, 2010

54 Răspunsuri to “Noi suntem conditionati pentru ca suntem parte, Dumnezeu nu este conditionat, pt ca este Intregul”

 1. mihaela said

  parte din ce anume?

  • Adi said

   Din Dumnezeu… evident.
   De vreme ce Dumnezeu este „Intregul” si este infinit, nu poate exista nimic in afara lui Dumnezeu.
   De vreme ce noi suntem parti, iar Dumnezeu este tot ce exista, rezulta imediat ca noi suntem parti din Dumnezeu… de unde rezulta conditia imperfecta de a fi „incomplet”.

 2. mihaela said

  adică vrei să spui că un criminal, de ex. este parte din Dumnezeu????? sau vrei sa spui că si diavolul ar fi parte din Dumnezeu?!?!?!?
  după raționamentul tău copilul meu ar trebui sa fie parte din mine si nu o fiinta independenta dotata cu vointa libera?

  Nu suntem parti din Dumnezeu; suntem doar creați de Dumnezeu. Suntem fiinte unice, individuale, dotate cu liberul arbitru.

  • Adi said

   Rationamentul meu?
   …Este vorba de milenii de intelepciune orientala🙂
   Dualismul asta tamp Dumnezeu-lume, trup-suflet, bine-rau, rai-iad… este cea mai mare prostie, d-aia nu inteleg crestinistii nimic despre religie (inclusiv ipocrizia despre creatia ex-nihilo).
   Noi nu avem exemple de „intreguri”, pentru ca tot ce exista este supus schimbarii si in interactiune cu alte parti ale creatiei. Deci analogia ta cu copilul este incorecta. Mai mult, criminalul este, intr-adevar, parte din Dumnezeu, dar strict sub aspectul sau spiritual, lipsit de forme sau calitati. Calitatea de criminal este… iluzorie, raportata la natura sufletului – eterna, imuabila si dependenta doar de Dumnezeu.Numai Dumnezeu este „intreg” (singurul exemplu de intreg din toata existenta), deoarece Dumnezeu este singurul etern, imuabil si independent de orice altceva.
   Cunosti altceva care este etern, imuabil si independent de orice altceva?
   Daca mai poate exista ceva in afara de Dumnezeu… atunci cum ar putea Dumnezeu sa fie infinit?

 3. Constantin said

  Oare de ce nu luaţi şi voi Biblia pas cu pas, să o cercetaţi, să mai întrebaţi în stânga şi dreapta, că poate în felul acesta veţi ajunge la nişte răspunsuri satisfăcătoare. Sau oricum mai dinamici!

  • Adi said

   Constantin, am luat Biblia pas cu pas cand nu imi puneam intrebari… ulterior am inceput sa imi pun intrebari… si am pus mana pe un Koran, scrieri budiste, alte alea… pana am ajuns la Upanishade… sa vezi acolo raspunsuri parasatisfacatoare si dinamice!

  • Adi said

   Nu mi se pare esential a considera demna de interes o scriptura… doar daca crezi in ea ca e cuvantul lui Dumnezeu.
   Oricum, Biblia pica in nenumarate locuri la testul asta!
   Vezi, spre exemplu, cand zic aia ca le-a ordonat Dumnezeu sa ii omoare pe cutare si cutare si sa le violeze nevestele… sa nu mai zic de erorile de copiere, traducere, interpolarile si alterarile voite!
   Oricum, numeroase relatari din Coran se potrivesc cu cele din Biblie.

   • Constantin said

    Nu trebuie să crezi!!! Trebuie să demonstrezi!!! Altfel ce să crezi?
    Îţi dau un exemplu de demonstrare a originii divine a Bibliei:
    Aproximativ cu 600-650 de ani înainte de Hristos exista un personaj, prooroc, numit Daniel:

    CITIM ÎN BIBLIE:
    Daniel 9:1 În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahaşveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia Haldeilor,
    Daniel 9:2 în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia.
    Deci Daniel era undeva în timpul lui Darius.
    Daniel 9:20 Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului, Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;
    Daniel 9:21 pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gavril, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.
    Daniel 9:22 El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.
    Daniel 9:23 Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta, şi înţelege vedenia!
    Daniel 9:24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.
    Daniel 9:25 Să ştii dar, şi să înţelelgi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
    Daniel 9:26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, UNSUL VA FI STÂRPIT, ŞI NU VA AVEA NIMIC. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţinea până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile.
    Daniel 9:27 El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

    SĂ COMENTĂM:
    LA EVREI O SĂPTĂMÂNĂ DE ANI ÎNSEMNA O GRUPĂ DE 7 ANI!
    Deci: DE LA DAREA PORUNCII PENTRU ZIDIREA DIN NOU A IERUSALIMULUI, PÂNĂ LA UNSUL (MESIA) TREBUIAU SĂ TREACĂ 7 SĂPTĂMÂNI DE ANI + 62 DE SĂPTĂMÂNI DE ANI. ÎN TOTAL 69 DE SĂPTĂMÂNI DE ANI. ASTA ÎNSEAMNĂ 69 x 7 = 483 DE ANI.
    APOI LA JUMĂTATEA SĂPTĂMÂNII UNSUL VA FI STÂRPIT, ŞI NU VA AVEA NIMIC (va învia!!!). NU-I AŞA CĂ DEVINE PALPITANT?

    DESPRE DAREA PORUNCII PENTRU ZIDIREA DIN NOU A IERUSALIMULUI:

    CITIM ÎN BIBLIE:
    Neemia 2:1 În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul şi l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui.
    Neemia 2:2 Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică,
    Neemia 2:3 şi am răspuns împăratului: „Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?”
    Neemia 2:4 Şi împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor,
    Neemia 2:5 şi am răspuns împăratului: „Dacă găseşte cu cale împăratul, şi dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.”
    Neemia 2:18 Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „SĂ NE SCULĂM, ŞI SĂ ZIDIM!” Şi s-au întărit în această hotărîre bună.

    ACEASTĂ PORUNCĂ A FOST DATĂ ÎN ANUL 455 B.C.E. (după unii istorici). DACĂ VENIM ÎNCOACE 483 DE ANI ADICĂ 69 DE SĂPTĂMÂNI DE ANI AJUNGEM ÎN ANUL 29 C.E.

    CITIM ÎN BIBLIE:
    Luca 3:1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,
    Luca 3:2 şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, – Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie.
    Luca 3:3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
    Luca 3:4 după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

    ÎNTRUCÂT DIN ISTORIE ŞTIM CĂ TIBERIU CEZAR A FOST ÎNSCĂUNAT (UNS) ÎN ANUL 14 C.E., ANUL AL 15-lea AL DOMNIEI LUI NU-I AŞA CĂ PICĂ TOCMAI ÎN ANUL 29 C.E. ? !!!

    Biblia continuă:

    Luca 3:15 Fiindcă norodul era în aşteptare, şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,
    Luca 3:21 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
    Luca 3:22 şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
    Luca 3:23 Isus avea aproape treizeci de ani (deci cam în anul 29 C.E.), când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,…

    DE CE-OR FI FOST EI ÎN AŞTEPTARE? PĂI TOCMAI PENTRU CĂ SE-MPLINEAU CELE 7 SĂPTĂMÂNI DE ANI + 62 DE SĂPTĂMÂNI DE ANI = 69 DE SĂPTĂMÂNI DE ANI = 483 DE ANI !!!

    NICI UN OM NU POATE FACE O PREVIZIUNE PE TERMEN AŞA DE LUNG! GÂNDEŞTE-TE CĂ ACEASTĂ PROFEŢIE S-A FĂCUT CU 600 ŞI CEVA DE ANI ÎNAINTE !!!

    CONŢINUTUL MORAL AL UNEI CĂRŢI NU-I CONFERĂ NEAPĂRAT O ORIGINE DIVINĂ DAR COMPONENTA PROFETICĂ NE OBLIGĂ (DACĂ SUNTEM SINCERI CU NOI ÎNŞINE) SĂ ADMITEM CĂ ACEA CARTE ESTE DE ORIGINE DIVINĂ !!!

    P.S.
    ŞTII ŞI ALTE CĂRŢI CARE SĂ CONŢINĂ PROFEŢII CU AŞA MARE ACURATEŢE ŞI INCLUSE CLAR ÎNTR-UN SCOP GENERAL AŞA DE CLAR?

   • Constantin said

    @Adi
    Poţi da un exemplu unde Biblia pică?

  • Adi said

   Destul de greoi exemplul oferit de tine; stiu ca sunt numeroase profetii implinite in Biblie. Insa eu nu am contestat ca anumite parti din Biblie ar fi divine sub acest aspect.
   Problema este cu ideea ca Biblia ar fi un fel de tot, un corp comun de revelatie. Evident ca Biblia nu a fost niciodata asa ceva… pana cand a fost compusa ca atare de Biserica.
   Deci faptul ca ai identificat in Biblie pasaje care garanteaza inspiratia divina A ACELOR PASAJE (sau carti) este foarte corect. Dar de aici pana nu poti generaliza ca toata Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu!
   Mai ales ca in Biblie exista foarte multe porcarii… dupa cum ilustram anterior (unde Biblia pica… sunt numeroase exemple in V.T. unde aia zic ca le-a ordonat Dumnezeu sa omoare pe altii sau sa le violeze femeile – asa ceva imi pare mai degraba inspiratie demonica decat divina).
   Desigur, poti crede pe cuvant Biserica ca toata Biblia este un corp comun, dar mi s-ar parea bizar sa crezi Biserica sub acest aspect, apoi sa o critici pentru altele!

   Apoi, daca faci un simplu search pe Google, o sa gasesti sigur numeroase profetii de acest gen si in Koran!

   In alta ordine de idei, demonstrarea divinitatii unei scripturi prin intermediul profetiilor… nu imi pare un argument foarte tare. Pentru ca este echivalentul miracolelor pe care le faceau profetii sau Iisus ca sa creada oamenii ca e de la Dumnezeu.
   Cel mai bun argument ar fi ca, daca Biblia contine anumite invataturi, atunci tu, aplicandu-le, vei trai cea mai buna viata pe Pamant si vei avea si cea mai buna soarta dupa moarte.
   Dar sunt convins ca daca te uiti in jurul tau vei vedea ca nu e nicidecum asa cum ar trebui sa prevada Biblia! O sa zici probabil ca lumea e rea tocmai pt ca oamenii nu respecta ce zice Biblia. Dar asta nu demonstreaza decat slabiciunea invataturii Bibliei in fata oamenilor… nu putea, oare, Dumnezeu sa dea o invatatura care sa ajunga la inimile oamenilor?!

   • Constantin said

    O FI GREOI RĂSPUNSUL DAR EL ASCUNDE ÎN SPATELE SĂU IDEEA CĂ DUMNEZEU ARE UN PLAN CARE ESTE ÎN DESFĂŞURARE, ŞI CARE A EXISTAT ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT. TOATE PROFEŢIILE BIBLIEI SUNT CUPRINSE ÎN ACEST PLAN ŞI DE AICI REZULTĂ UNITATEA ÎNTREGII SCRIPTURI. EA DEZVĂLUIE ÎNTREG PLANUL LUI DUMNEZEU IAR ACEST LUCRU NU POATE DECÂT SĂ NE BUCURE. BIBLIA ARE O UNITATE DE LA PRIMA PAGINĂ ŞI PÂNĂ LA ULTIMA CUM NICI NU-ŢI IMAGINEZI! M-AŞ MIRA SĂ GĂSESC ÎN CORAN (l-am citit parţial şi chiar acum îl am în faţa mea) PROFEŢII CARE SĂ SE ÎMPLINEASCĂ ŞI NU NUMAI ATÂT DAR SĂ ŞI DUCĂ TOATE (PROFEŢIILE) LA UN SCOP COMUN, UNITAR! PROFEŢIA NU ESTE GHICIRE A VIITORULUI CI ANUNŢAREA UNOR EVENIMENTE, ANUNŢARE PRIN CARE CEL CE LE PROVOACĂ VREA SĂ NE ASIGURE CĂ EL ESTE CEL CE LE PROVOACĂ (ÎNDEPLINEŞTE). ACEST LUCRU ESTE NECESAR PENTRU FAPTUL CĂ PE O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ CEL CE DETERMINĂ PROFEŢIILE LIPSEŞTE, ADICĂ CEL PUŢIN NU ESTE VIZIBIL ÎN UNIVERSUL NOSTRU (în cazul discutat aici Dumnezeu a lipsit vre-o 6.000 şi ceva de ani) PENTRU CA OAMENII SĂ NU-ŞI PIADĂ RĂBDAREA ŞI CREDINŢA. LA URMA URMEI UNITATEA ESTE CEL MAI IMPORTANT LUCRU. DACĂ EA N-AR FI ATUNCI NU NE ESTE DE NICI UN FOLOS PENTRU CĂ, CE NU ESTE UNITAR NU PREA ARE NICI SCOP BINE DEFINIT. MESAJUL ESTE DE FAPT: CE SCOP ARE DUMNEZEU CU UNIVERSUL ŞI DACĂ ÎNCĂPEM ŞI NOI CUMVA PE-ACOLO! BIBLIA ARE UN SCOP CLAR ŞI BINE DEFINIT, CARE, CULMEA, NUMAI ÎN ZILELE DIN URMĂ PUTEA FI DESCIFRAT:

    Daniel 12:4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”
    Daniel 12:8 Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
    Daniel 12:9 El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.
    Daniel 12:10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi nici unul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.

    Mie mi-au trebuit cam 2 ani până să înţeleg de ce există o singură Biblie şi 1.000 de interpreţi!
    Crezi că n-aş avea argumente pentru toate întrbările tale? Dar asta cere timp! Apropos! Sunt Martor al lui Iehova! Că tot îi lăudai un pic pe blogul lui MihaiAndrei! Să ştii că sunt întrebări fundamentale care trebuiesc puse cu sinceritate. De exemplu:
    – Poţi crede că, Dumnezeu care-i face pe oameni cu picioare de carne, îi învaţă pe medicii ortopezi, să pună picioare de lemn? Eu, cel puţin, nu pot crede acest lucru! Este o dezonoare pentru Dumnezeu!
    – Poţi crede că există un Dumnezeu Atotputernic care să nu fie înstare să ne comunice cine e şi ce vrea? Eu nu pot crede!
    – Lumea asta, aşa cum arată ea, pare a fi creaţia unui Dumnezeu bun, iubitor şi ordonat? Eu nu cred!
    – Tu, aşa ca om, presupunând că ai putea fi Dumnezeu şi că ai creat universul, nu ţi-ar fi ruşine să te lauzi cu creaţia ta? Nu arată ea de parcă ar fi făcută de un tâmpit?
    Şi multe alte întrebări pertinente care pe mine m-au făcut, prin caracterul tentant al lor, să cercetez cu mai de-amănuntul. Şi cred că am aflat răspunsurile, aşa cum a spus Isus Hristos:
    In 8:32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
    Dar mi-am păstrat şi 90 – 95% procent de îndoială pentru a mă asigura că nu ajung habotnic sau fanatic.

    Apoi în legătură cu războaiele şi violurile nu cunosc în Vechiul Testament decât proceduri “OCHI PENTRU OCHI ŞI DINTE PENTRU DINTE”. Dumnezeu n-a trimis niciodată pe Israel să cucerească teritorii s-au să violeze femei. L-a trimis doar împotriva acelor popoare care săvârşeau urâciuni împotriva Lui (a lui Dumnezeu)!

    EXEMPLU BIBLIC DE INTERZICERE A VIOLURILOR:

    Exod 20:17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti NEVASTA aproapelui tău, nici robul lui, nici ROABA lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

   • Constantin said

    Adi,
    Nu cumva ai mobil ZAPP?
    Dacă da, şi vrei, dă-mi numărul de ZAPP că am gratis în reţea.
    Sunt multe de spus şi în scris este greu. Dacă nu ai o să
    încerc atâta vreme cât eşti interesat să-ţi scriu despre cum
    văd eu lucrurile.

   • Adi said

    Constantin, nu am Zapp. Insa iti voi raspunde numaidecat!

  • Adi said

   Sunt cateva motive pt care simpatizez martorii lui Iehova:
   In primul rand, e problema ca dogmele crestine sunt foarte malefice, iar iehovistii nu adera la cateva din cele mai rele dogme, cum ar fi Treimea, iadul, mantuirea prin credinta… si probabil si alele; nu cunosc in amanunt toate articolele de credinta ale martorilor.
   Apoi, unele confesiuni sunt mai tolerante fata de alte credinte. Spre exemplu, remarc ca ai deschiderea sa studiezi reigia musulmana, spre deosebire de „ortodocsii” legionari, care nu stiu altceva decat profetul pedofil si ciuma de la mekka.
   Nu in ultimul rand, am cunoscut cativa martori si i-am gasit simpatici… inclusiv fetele dragute care imi aduceau Turnul🙂

   Asa, in legatura cu intrebarile… piciorul de lemn… sa inteleg ca este vorba de ceva in genul refuzului de a dona/primi sange sau organe etc?
   Nu stiu ce sa zic… nu imi pare atat de important: daca salvarea vietii unui om prin asemenea metode va conduce ca respectivul sa isi dedice restul vietii lui Dumnezeu, atunci s-ar justifica interventia. Pe de alta parte, faptul ca omul respectiv nu si-ar fi trait pana atunci viata in mod religios.. l-ar fi adus in situatia respectiva, caz in care restul vietii sale ar fi oricum o risipa…
   Nu pot decat sa imi exprim speranta ca, daca cineva va trai toata viata in mod religios, atunci nu va ajunge in situatia sa refuze un transplant care i-ar salva viata.

   „Poţi crede că există un Dumnezeu Atotputernic care să nu fie înstare să ne comunice cine e şi ce vrea?”
   Vreau sa iti intorc intrebarea: Crezi ca Dumnezeu atotputernic ar fi comunicat doar anumitor oameni (celor care ajung sa citeasca si inteleaga Biblia) scopurile Sale?

   Lumea asta arata asa cum arata pt ca au stricat-o si au distrus-o oamenii!

   Eu sunt de acord ca Dumnezeu nu a determinat pe nimeni sa comita crime sau violuri, pe care oricum le-a interzis prin Biblie.
   Afirmatia mea a fost ca in Biblie scrie ca lideri evrei si-au justificat atrocitatile sustinand ca Dumnezeu le-ar fi ordonat sa faca crime si violuri.
   Cum Dumnezeu nu ar fi facut asa ceva, rezulta ca respectivii au mintit. Dar pasajele respective sunt ridicate automat la rang de adevar inspirat divin, alaturi cu tot restul Bibliei.
   Singura concluzie este ca Biblia nu poate fi considerata in mod integral ca inspirata divin.
   http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_and_violence
   http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Bible

   • Constantin said

    1. Fiecare disciplină are specificul ei şi de aceea nişte lucruri nu le-ai înţeles! Să mă explic:
    În legătură cu piciorul de lemn am vrut să spun cu totul altceva. Nu sunt împotriva unui transplant. Trebuie să faci tot ce-ţi stă-n putinţă ca să salvezi o viaţă! Am vrut să spun că, dacă, de exemplu o valvă la inimă se îmbolnăveşte, soluţia medicală este înlocuirea acelei valve de carne cu una de metal. Dar este absurd să pretinzi că învăţătura aceasta vine de la Dumnezeu! Deci nu Dumnezeu îi învaţă pe medici medicina! Este doar inteligenţa umană. Doar asta am vrut să spun.

    2. Referitor la cine poate şi cine nu poate înţelege Biblia. Este extrem de simplu. Trebuie doar să cunoşti disciplina (meseria) aceasta:

    Întotdeauna paşii logici au fost următorii:

    PASUL 1: DUMNEZEU PORUNCEŞTE!
    Faptele apostolilor 17:30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
    Faptele apostolilor 17:31 pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”

    PASUL 2: DUMNEZEU POATE ŢINE ASCUNS MESAJUL SĂU. DECI CONFORM CU PASUL 1 PE PERIOADA DE NEŞTIINŢĂ DUMNEZEU NU JUDECĂ PE NIMENI!
    Daniel 12:4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”
    Daniel 12:8 Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
    Daniel 12:9 El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.
    Daniel 12:10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi nici unul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.

    PASUL 3: DUMNEZEU ÎNAINTE DE A ACŢIONA ANUNŢĂ!
    Amos 3:7 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

    PASUL 4: DUMNEZEU ÎNAINTE DE A PEDEPSI, INFORMEAZĂ!
    Mt 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
    Mt 28:20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

  • Adi said

   Constantin, as dori sa imi explici ce loc ocupa doctrina asta despre scopul lui Dumnezeu in cadrul teologiei martorilor…
   Mie mi se pare ca orice ipoteza care sugereaza ca creatia ar avea un scop final… este bazata pe doua ipoteze eronate:
   1. oamenii incearca dintotdeauna sa isi faca vietile mai bune prin mijloace materiale, insa goana dupa progres a adus distrugerea planetei si a umanitatii!
   Progresul material nu este doar iluzoriu, ci e chiar malefic… e un fel de satan!
   2. interpretarea eronata a cartii Apocalipsei. Autorul acesteia cu siguranta profetea distrugerea Ierusalimului in anul 70… nicidecum distrugerea lumii!

   • Constantin said

    Prima dată o să-ţi răspund la punctul 2, punctul 1 fiind mai greu trebuie să mă concentrez tare pe modul de expunere. Vreau să-l fac cât mai pe-nţeles cu putinţă!

    DECI 2:

    Poate-mi spui totuşi ce te-a determinat să faci afirmaţia de la punctul 2? Textul biblic, sau afirmaţiile altora?

    Cartea Apocalipsa a fost scrisă prin anul 98-100 C.E. Deci, dacă considerăm că profeţia este o anunţare a unor lucruri şi întâmplări viitoare, este anormal să considerăm că această carte a apostolului Ioan vorbeşte despre lucruri trecute! Este absurd să profeţeşti despre trecut. Dacă totuşi se vorbeşte în Biblie despre trecut aceea nu poate fi considerată profeţie.
    Apocalips 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând…

    Ce înseamnă pentru tine “în curând”? Eu zic că cel puţin începând cu anul 100 C.E.!

    Apocalipsa 1:3 Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

    Ce înseamnă pentru tine “vremea este aproape”? Evident, aproape este cândva după anul 100 C.E.!

    Deci prin anul 100 vremea era aproape. De la dărâmarea Ierusalimului şi până la scrierea cărţii Apocalipsa trecuseră deja 30 de ani! Este exclusă referirea la anul 70 C.E.!!! Şi evident, la ce-ar folosi o carte despre trecut?

    Apocalipsa 22:10 Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.

    Oare de ce să nu pecetluiască cuvintele cărţii Apocalipsa? Căci vremea este aproape!

    Apocalipsa 22:11 Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!
    Apocalipsa 22:12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
    Apocalipsa 22:13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
    Apocalipsa 22:14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
    Apocalipsa 22:15 Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
    Apocalipsa 22:16 Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
    Apocalipsa 22:17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
    Apocalipsa 22:18 Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
    Apocalipsa 22:19 Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”

    Apoi la ce ar folosi interdicţia de mai sus care se află la sfârşitul cărţii Apocalipsa? Pentru conservarea adevărurilor istorice referitoare la războaiele purtate de iudei cu Imperiul Roman? Eu nu cred!

    Apocalipsa 22:20 Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
    Apocalipsa 22:21 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

  • Adi said

   Constantin, ar fi mult mai de ajutor daca ai emite niste idei, pe care sa le inteleg… mai degraba decat sa imi citezi 100 de versete!
   Nu cred ca Apocalipsa a fost scrisa in jurul anului 100, ci inainte de anul 70, cand a avut loc distrugerea Ierusalimului, deoarece despre aceasta este cel mai probabil ca este vorba in carte!!
   Cu cartile Bibliei exista intotdeauna problema ca nu sti cand a fost scrisa, ci doar aproximativ de cand dateaza prima copie gasita… de exemplu, Apocalipsa putea sa fie la a 10a copiere, primele 9 copii, realizate pe parcursul a, sa zicem 20 de ani, fiind disparute. Noi avand o singura copie, nu putem concluziona ca datarea acelei copii este data cand a fost scrisa, deoarece nu avem absolut nicio indicatie ca acela ar fi originalul!
   De aceea, trebuie sa ne bazam pe continutul cartii, nu pe datarea documentului!
   Interdictia aia nu are nicio valoare… oricine poate sa scrie ca blestema pe cel care ii va deteriora scrierea – mare lucru!
   In aceeasi ordine de idei, tin sa iti reamintesc ca nicaieri in Biblie nu este vorba de sfarsitul lumii, nici Iisus nu mentioneaza despre asa ceva!

   • Constantin said

    Dacă este cum zici tu, nici nu ar mai trebui să ne facem griji. Dar eşti bine informat în legătură cu momentul scrierii cărţii Apocalipsa? Eu o să verific mai amănunţit acest lucru! Până acum nu mi-am pus problema asta deloc. Am luat informaţia aşa cum a fost.
    În privinţa citatelor biblice ele au o mare importanţă. De ce? Pentru că transferă atenţia de pe noi pe Cuvântul lui Dumnezeu! În felul acesta noi nu mai avem importanţă. Primează Cuvântul lui Dumnezeu! Altfel ai zice că este un mod al meu de a gândi, şi astfel se pierde din seriozitatea mesajului. Iar textele din Biblie nu sunt multe de loc! Mie aşa mia se pare!
    Şi mai este un aspect. Medicul învaţă medicina cu cartea de anatomie în faţă! Electronistrul cu cartea de electronică ! Tu, dacă vrei să-nveţi ceva despre upanişade trebuie să le ai în faţă! Nu ţi se pare corect aşa? Tu crezi că dacă o să mă-ntrebi de aici încolo despre limba franceză eu o să vin cu argumente dintr-o carte de muzică?

  • Adi said

   Pai… nu ar mai trebui sa ne facem griji din pricina Apocalipsei… dar mi se pare mult mai mare grija sa petrecem eternitatea reincarnandu-ne pe Pamant… ar fi un adevarat iad!!
   Medicul trebuie sa se duca la facultate si sa il invete profesorii, sa il testeze, sa faca experimente… Ma indoiesc ca tu te-ai duce sa te opereze cineva care a invatat medicina acasa… eventual de pe net🙂
   Religia este insa un subiect mult mai important decat medicina… cu atat mai mult nu ajunge a citi carti pur si simplu (chit ca nu ajunge viata intreaga sa citesti tot ce e de citit pe acest subiect). Trebuie sa ai o capacitate avansata de intelegere si aprofundare, sa pui in context… nu ajunge doar sa vezi ca ala zice aia si alalalt zice ailalta…

   • Sfântul Gheară said

    Apocalipsa a fost mai demult.

   • Adi said

    Cand??

   • Sfântul Gheară said

    Când a fost răstignit Iisus Hristos.

   • Adi said

    Ah, da, apocalipsa pt ca a capatat intre timp conotatie negativa… daca lumea credea ca semnifica sfarsitul lumii, atunci era dezastrul intruchipat.
    Dar, daca il privesti ca o etapa in istorie, atunci nu e cu nimic mai bun sau mai rau decat oricare alta!

   • Constantin said

    Doamne măi Adi ce diferit este ce spun eu de ce înţelegi tu! Nici nu mai ştiu cun să mă exprim! Voiam doar să spun că Biblia trebuie învăţată cu Biblia şi nu cu o altă carte sau cu părerile mele! Înţelegi? Doar asta am vrut să spun! Mi-e şi frică să mă apuc de subiectul celălalt! Aici parcă este doar bârfă! Propoziţii simple care nici pe departe nu reprezintă o polemică serioasă! Da mă rog, asta e!
    Ziceai că Isus nu vorbeşte deloc de sfârşit! Trebuie să-ţi dovedesc că nu este aşa. Asta trebuie făcută cu Biblia:

    Matei 24:3 El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? (dărâmarea templului) Şi care va fi semnul venirii (în greacă parousia) Tale şi al sfârşitului (telos = sfârşit) veacului (aiones = veac) acestuia?”

    Matei 24:14 Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul (telos = sfârşitul).

    Dar crede-mă că trebuie să cunoşti planul lui Dumnezeu pentru ca aceste texte să înţelegi dacă se referă doar la anul 70 C.E. sau se referă şi la sfârşitul ( telos în greaca veche) lumii. În felul acesta ne putem da seama corect ce înseamnă un sfârşit al lumii. Şi nu uita că dacă te uiţi la tine şi vezi cât de complex eşti este greu de imaginat că ai apărut din întâmplare pe pământ!

   • Adi said

    Constantin, nu sunt deloc de acord ca Biblia nu trebuie invatata tinand cont de ”parerile” tale!
    Iti mai intorc o intrebare: Dumnezeu, omnibenevolent, ar fi trimis o singura revelatie, pe care oamenii sa o inteleaga in 10.000 de feluri diferite? Si pe care sa trebuiasca sa o creada fara sa o inteleaga… si pt ca le spune altcineva ce inseamna?
    De fapt, nu in functie de ”parerile” tale trebuie inteleasa Biblia, ci in functie de stadiul tau de evolutie spirituala. De fapt, poti merge chiar mai departe decat Biblia, daca evoluezi suficient de mult!!
    Chiar mult mai departe… Biblia este doar inceputul🙂

    Nu stiu unde vezi tu barfa aici… barfa e la Mihail Andrei pe blog🙂
    E destul de nostim exemplul de l-ai dat din Matei… care se refera TOCMAI la asa zisa apocalipsa ca anume distrugerea templului din Ierusalim, si nu sfarsitul lumii!!
    ”sfarsitul veacului” si ”a doua venire” sunt expresii foarte metaforice… trebuie sa recunosti!
    De fapt, sfarsitul veacului inseamna sfarsitul secolului, nu sfarsitul lumii. Eventual sfarsitul unei ere (cea iudaica, a Vechiului Testament, odata cu distrugerea templului din Ierusalim)
    Similar, a doua venire nu rezulta deloc in mod evident ca se refera la sfarsitul lumii… decat daca pleci cu ideea ca asta ar trebui sa fie interpretarea!
    A doua venire inseamna a doua venire… pur si simplu. Sau, poate, metaforic, se referi la acelasi eveniment al distrugerii templului, de vreme ce Iisus a afirmat la un mom. dat si ca va aduce sabie, nu pace!

    Despre scop… daca o sa citesti Upanishadele, o sa vezi ca scopul creatiei este ca TOATE ”sufletele” sa se intoarca la Dumnezeu!
    Inevitabil, in crestinismul standard, majoritatea se duc pt eternitate in iad.
    Deci… care plan e mai bun?

   • Constantin said

    Ok! Îmi cer scuze! Ziceam de tenta de bârfă în sensul că nu se fac analize pertinente pe subiecte! Se face schimb de propoziţii scurte şi cam atât. Dincolo, la Andrei, e chiar ţigăneală curată!
    Bun! Acum referitor la Apocalipsă. Dacă Ioan a scris Apocalipsa înainte de anul 70 C.E. şi presupunem că a fost inspirat de Dumnezeu să o scrie! Atunci care să fie scopul scrierii ei? Că nici până în ziua de astăzi iudeii nu-L recunosc pe mesia (Isus Hristos)! Ei încă-l mai aşteaptă! Dacă s-a sfârşit legea mozaică, de ce creştinii au sfârşit legea mozaică imediat după înălţarea lui Isus la cer şi nu în anul 70 C.E.? La ce a folosit Apocalipsa înainte, în timpul anului, sau după anul 70? Şi presupunând că este de origine divină, cui a folosit, creştinilor sau evreilor? Sau amândurora? Şi în ce fel?

   • mihaela said

    as vrea sa adaug ca exista evrei care-L recunosc pe Mesia. vezi iudaismul mesianic. in ce-i priveste pe ceilalti chiar daca s-au indepartat de adevar asta nu inseamna ca Dumnezeu ar fi „divortat” de ei. in ciuda acestei rataciri continua sa fie poporul ales.

   • Adi said

    Voi n-ati inteles nimic!
    In primul rand, ca la indieni se numeste Sanātana Dharma, care inseamna Legea Eterna… comparativ, Vechiul Legamant si Noul Legamant sunt… floare la ureche!
    Eu nu vreau sa se repeada nimeni sa zica ca cutare si cutare carte a fost inspirata de Dumnezeu… deoarece nu este clar ce inseamna inspirat de Dumnezeu.
    Inseamna ca e cuvant cu cuvant inspiratie divina… sau ca cineva a avut o sclipire… apoi a dezvoltat dupa l-a taiat capul… sau ca doar anumite chestiuni au fost inspirate, altele fiind rodul imaginatiei autorului…?
    Nu e constructiv sa accepti dogmatic ca toata Biblia a fost inspirata… fara sa te intrebi ce inseamna, de fapt, acest lucru…
    Mai mult, de unde stim care sunt toate scrierile care au fost inspirate? Toate acestea se regasesc in Biblie? Mai sunt si altele… „apocrife”? Sunt si in Biblie unele care nu sunt inspirate… cum ar fi acelea cu violuri si genocide?
    Care să fie scopul scrierii Apocalipsei?
    Pai… pt ca este o profetie. Oricum, nu stiu ce sens are conceptul de scop… ce scop are scrierea cartilor din V.T.?
    Dacă s-a sfârşit legea mozaică, de ce creştinii au sfârşit legea mozaică imediat după înălţarea lui Isus la cer şi nu în anul 70 C.E.?
    Pai… ce treaba au crestinii cu distrugerea templului? Iti trebuie vreun eveniment anume sa incepi sa asculti de Iisus? Trebuie cumva sa fii „nascut din nou”, sa savarsesti un botez sau ceva de genul asta?
    Si ce sens are sa pui atatea intrebari despre Apocalipsa?? E pur si simplu o carte ca oricare alta!

 4. mihaela said

  si atunci ce faci cu ceea ce ramane pe langa aspectul spiritual al criminalului? Sau vrei sa zici ca totul e iluzoriu? si ca nu mai suferi in fata unei nedreptati… pentru ca e iluzorie. eu cred ca suferinta e cat se poate de concreta. incearca sa spui cuiva care tocmai si-a pierdut pe cineva drag ca totul e iluzoriu si pun pariu ca te vei simti mizerabil.

  Tu spui ca Dumnezeu este intreg, dar cum oare e intreg cand afirmi ca e suma miliardelor de fiinte pe care le-a creat? Sub acest aspect e in minorotate.

  la prima vedere pare frumos ceea ce spui dar nu e altceva decat seductie.

  • Adi said

   Pai stai putin… ca nu ai inteles bine!
   Tu, cand te uiti la un film, iti reamintesti la fiecare faza ca nu e real, ci e film… sau traiesti actiunea?
   Eu cred ca incerci sa traiesti filmul… altfel nu ar mai avea niciun scop sa te uiti la el🙂
   Eu nu m-am mai uitat la un film de cel putin 1 an de zile!
   Si, oricum, de vreo 2-3 ani ma uitam doar la filme indiene :))

   Suferinta este cat se poate de concreta… e cel mai concret lucru din toata existenta (asta e, de altfel, primul adevar nobil al budismului).
   Dar… noroc ca toata existenta materiala este iluzorie!
   Si, pana nu te vei spiritualiza intr-atat incat sa o privesti „din afara”… vei fi prinsa in iluzie… asa cum ai emotii foarte reale cand te uiti la un film, desi stii cum se va termina!

   Cand cineva din Occident pierde pe cineva… normal ca nu o sa inteleaga atunci ca totul e iluzoriu… daca nu a inteles toata viata. Cu totul alta este situatia daca te uiti la cineva din Orient care a pierdut pe cineva!

   Dumnezeu nu este intreg doar ca suma a partilor, care sunt sufletele individuale. Dumnezeu este originea a tot ceea ce exista (fortand analogia, intregul este divizat ca sa obtii partile, nu partile sunt unite ca sa obtii intregul), deci poate fi sursa unei infinitati de entitati, nu numai a celor cateva miliarde care exista in istoria Universului astuia (de fapt, privind la scara eternitatii, caci Universurile exista, in mod ciclic, din eternitate, Dumnezeu chiar este sursa unei infinitati de entitati)

 5. mihaela said

  „Eu sunt de acord ca Dumnezeu nu a determinat pe nimeni sa comita crime sau violuri, pe care oricum le-a interzis prin Biblie.
  Afirmatia mea a fost ca in Biblie scrie ca lideri evrei si-au justificat atrocitatile sustinand ca Dumnezeu le-ar fi ordonat sa faca crime si violuri.”

  unde scrie in biblie despre violuri? te referi la vreum verset anume? unde-l gasesc?

  Biblia e un tot unitar, dar pentru asta trebuie scoase cartile apocrife care n-au nici o legatura cu biblia.

  • Adi said

   Ma, Mihaela, te-ai uitat la linkurile de le-a propus??
   http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_and_violence
   http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Bible

  • Adi said

   Uite un exemplu!
   Şi când Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să loveşti cu ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească din ea.
   Numai femeile şi copiii, vitele şi tot ce este în cetate, toată prada ei să o iei pentru tine şi să te foloseşti de prada vrăjmaşilor tăi, pe care ţi i-a dat Domnul Dumnezeul tău în mână.
   Aşa să faci cu toate cetăţile care sunt foarte departe de tine şi care nu sunt din cetăţile popoarelor acestora.
   Iar în cetăţile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă în stăpânire, să nu laşi în viaţă nici un suflet;
   Deuteronomul 20:13-16

  • Adi said

   Sa il ia dracu de viol!
   Dar scrie sa omori barbatii si sa iei femeile… ti se pare in regula?!!!??

   • mihaela said

    pentru ca sa intelegi asta trebuie sa citesti Vechiul Testament. Dumnezeu a permis asta doar atunci cand nelegiuirea acelor popoare a atins apogeul, doar dupa ce au fost averizati in nenumarate randuri si cand ei nu au luat in considerare aceste avertismente. De ex. Ninive s-a pocait si Dumnezeu nu a mai distrus cetatea.

  • Adi said

   Mihaela, predominant prostii vorbesti!
   Cum poti sa gasesti scuze si sa iei apararea pt genocid si viol??????????????????

   • mihaela said

    care viol??? nu intelegi ca dreptatea divina presupune ca cei care gresesc sa fie pedepsiti? altfel nu cred ca am putea vorbi de dreptate ci doar de anarhie.

  • Adi said

   Thus we read in the Book of Numbers that the Jews „waged the campaign against Midian, as Yahweh had ordered Moses, and they put every male to death… the sons of Israel took the Midianite women captive with their young children, and plundered all their cattle, all their flocks and all their goods. They set fire to the towns where they lived and all their encampments… Then, when they took the captives, spoil and booty to Moses…, Moses was enraged…. ‘why have you spared the life of all the women…? So kill all the male children. Kill also all the women who have slept with a man. Spare the lives only of the young girls who have not slept with a man, and take them for yourselves”.Num 31:7-19.

   Vezi mai departe: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_and_violence#Genocide

   Daca tu

  • Adi said

   Thus we read in the Book of Numbers that the Jews „waged the campaign against Midian, as Yahweh had ordered Moses, and they put every male to death… the sons of Israel took the Midianite women captive with their young children, and plundered all their cattle, all their flocks and all their goods. They set fire to the towns where they lived and all their encampments… Then, when they took the captives, spoil and booty to Moses…, Moses was enraged…. ‘why have you spared the life of all the women…? So kill all the male children. Kill also all the women who have slept with a man. Spare the lives only of the young girls who have not slept with a man, and take them for yourselves”.Num 31:7-19.

   Vezi mai departe: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_and_violence#Genocide

   Daca tu si altcineva sustineti ca Dumnezeu a zis asa ceva, atunci sunteti cei mai demonici… mai demonici chiar decat ateistii!

  • Adi said

   Sunteti complet demonici!
   Iti reamintesc ca tu crezi ca prerogativul lui Dumnezeu este sa acorde rasplati si pedepse DUPA MOARTE (in timpul vietii doar i-ar incerca pe oameni, ca sa le zideasca credinta). Daca s-ar apuca sa ii lichideze pe toti pacatosii inca din viata, chit ca ar trebui sa murim aproape toti, apoi ii mai condamna si la iad vesnic pentru ca au fost pacatosi si n-au avut timp sa se caiasca deoarece i-a genocidat la gramada… atunci cu siguranta ca Dumnezeu ar fi cel mai sinistru tiran.
   Eu v-am mai zis voua ca dumnezeul vostru este diavolul!!

 6. Adriana said

  poate vrei sa citesti si asta:D intra pe linku urmator:
  http://www.everystudent.ro/a/Biblie.html

  • Adi said

   Bine ai venit, Adriana!🙂
   Multumesc pt recomandare; am frunzarit articolul respectiv, interesant, dar tin sa reamintesc ca obiectia mea era ca, desi si eu am incredere in marea majoritate a relatarilor din Biblie, exista UNELE (cele mentionate in linkurile recomandate de mine) care cu siguranta nu sunt de inspiratie divina.
   Acestea totodata probabil ca nu au fost falsificate pe parcursul timpului… ci au fost false din capul locului! Motiv pt care consider includerea lor in compilatia Bibliei ca eronata!

 7. mihaela said

  În vechiul Testament legea „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” avea ca si scop sa limiteze sanctiunile, in felul acesta nu se putea depasi crima comisa. E suficient sa citesti despre charia care este inca practicata in tarile musulmane ca sa intelegi ca pana si in Vechiul Testament justitia era mult mai dreapta.

  si apropos de legea „ochi pentru ochi si dinte pentru dinte” se pare ca e inca in vigoare pentru cei care nu au acceptat jertfa lui Isus – e reamintita în mai multe reprize si in Noul Testament ; cine scoate sabia de sabie va pieri.

  si nu in ultimul rand – nu poti sa afirmi ca justitia noastra ar fi mai dreapta. „Cel ce iartă pe vinovat şi osândeşte pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.” Proverbe 17:15 Cu alte cuvinte cei care ii scapa pe vinovati, sub diferite pretexte se plaseaza din oficiu sub judecata divină. (ma refer la occidentul umanist)

 8. mihaela said

  as zice ca tu esti obsedat de viol, tot o dai inainte cu el desi nu ai gasit nici un fundament biblic.🙂

  eu cred ca noi ne-am „confectionat” un Dumnezeu care e „obligat” sa ne iubeasca indiferent ce am face, un Dumnezeu care, pentru ca ne iubeste pe noi este din oficiu de acord cu tot ceea ce noi face. Un Dumnezeu care tolereaza orice ratacire a noastra fara sa ne avertizeze sau fara sa ne pedepseasca. Eu sunt convinsa ca aceasta doctrina vine direct din „adancurile intelepciunii” lui satan.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: